UMĚNÍ UZDRAVOVAT - ŠKOLA

na základě nejnovějších a nejdůležitějších světových objevů v psychologii, neurovědách, epigenetice
a multioborovém výzkumu napříč vědními disciplínami vedoucí k jejich syntéze a praktické aplikaci v životě člověka.

Radim Grebeníček

Vzdělávací program s unikátní metodikou postupů vytvořil na začátku 20. let 21 století zakladatel vzdělávacího projektu univerzitahvezdy.cz Radim Grebeníček.

Zároveň je souborem toho nejlepšího od velkých osobností historie i moderny.
 
Nový model uzdravování se stal užitečným nástrojem pro odbornou i laickou veřejnost.
Doprovází všechny, kteří jdou na cestě osobnostního růstu a duchovního vývoje, na cestě k osvobození od utrpení a realizaci svých životních idejí a cílů.
 
Program i metodika postupů se stále dotváří v souladu s nejnovějšími poznatky v molekulární biologii, neurovědách, psychologii, genetice, epigenetice, biofyzice, subatomární fyzice a dalším multioborovém výzkumu.

Cílem programu je účastníky naučit používat zcela nový model uzdravování, docílit optimálního zdraví a nastartovat pozitivní změny ve vlastním životě. Celý program je kombinací teorie a praxe servírovaný s humorem a laskavostí ve světle nejdůležitějších vědeckých studií.

 

Vzdělávací a tréninkový program:

 • 4 víkendy - vždy sobota a neděle (s výjimkou posledního - 4 dny)

 • 6 tréninkových střed  - program od 17 do 21 hodin (samostatný den)

 • pracovní sešity ke každému tématu 
   

Celkem 10 dní + 20 hodin tréninku

BONUS:

 • Možnost účasti na večerních programech (1x za měsíc): Makovice aneb tranzovní večery s Radimem
   

4 pilíře roční školy:

1. teoretická část - poznávání poslechem a obrazem 

               (kombinace tabule / flipchartu a projekce s daty, příp. obrázky a videi)

2. tréninková část: 

               - trénink terapie a programování nových dovedností (psychických i fyzických) sebe i druhých (hypnóza)

               - trénink - výběr a testování přírodních látek pro komplexní medikační model nemocného (pacienta). 

3. experimentální část - vývoj a zkoumání funkčnosti nových modelů v terapii 
 

4. meditační praxe
 


Pro koho je program určen?

 1. Lidé, kteří mají dlouhodobé zdravotní potíže a kde standardní postupy obvykle selhávají. Často jde o ty, kteří chtějí řešit svůj problém aktivně, poznáním a pochopením širších souvislostí svých nemoci či bolesti. Mají vůli jít vědomou cestou, kdy terapeut je nejen zprostředkovatelem procesu uzdravování, ale i průvodcem a rádcem.
   
 2. Část klientely patří do skupiny lidí, kteří jsou zdraví a tento stav si chtějí udržet. Absolvují naše vzdělávací programy, aby mohli pomáhat k dosažení zdraví svých dětí a nejbližších, ale také proto, aby se mohli sami seberealizovat a dosahovat svých životních cílů ve zdravém těle a plné síle.
   

 3. Do této skupiny patří lékaři, psychologové, trenéři, fyzioterapeuté a vůbec všichni lidé z pomáhajících profesí. Odborníci, kteří se chtějí dále rozvíjet a učit v novém vědním oboru epigenetice, neurovědách a psychologii, aby svým klientům mohli lépe a rychleji pomoci ke zdraví i spokojenějšímu životu.

   

Co si odnesete:

 • Pracovní sešit, kde naleznete podstatné informace

 • Postupy jako v kuchařce pro okamžité použití v praxi

   

Místo: Praha - Světladíl

Počet studentů: 20

Cena: 95.000 Kč 
 Témata vzdělávacího programu a termíny:
 

1. termín: 29. - 30. 1. 2022 + 2x tréninková středa (2. 2. a 9. 2. 2022)
Trauma a bolest - integrální transformace na cestě k osvobození (2 dny)
 

Poznáte osudové programy v nás, jak konstruktivní, tak destruktivní a ukážeme si cestu pochopení, uvolnění z traumatu a uzdravení pomocí technik integrální transformace (teorie a praxe).

Budeme se učit, jak odpustit druhým i sobě. Odpouštíme někdy jen na oko? Případně ze slušnosti? A nestálo by za to naučit se odpouštět skutečně a autenticky? Odpustit těm, kteří nás zranili, znamená pochopit, že dotyčný ublížil především sám sobě tím, že se nás dotkl, ať už vědomě, či nevědomě, či nikoli.

Naučíte se že, prožitá krize nám dává příležitost osvobodit se z toxického vztahu nebo naopak šanci ho proměnit. Skutečně odpustit proto neznamená rezignovat na spravedlnost a vlastní blaho, ale naopak obdarovat sám sebe něčím velmi cenným.

Dozvíte se, jak transformovat pocity úzkosti, deprese a nedostatečné sebehodnoty do nového konstruktivního životního příběhu, který vás bude těšit.

Poznáte: 7 lidských hříchů a vysvětlíme si, proč současná krize - úpadková fáze mentálně - pluralitního období, je nevyhnutelnou součástí lidské evoluce vědomí. A jak si z ní vzít to nejlepší pro svůj další vývoj.

Poznáte: Proč chamtivost, mamon a srovnávání - temná stránka ducha dnešní doby - touha po moci, majetku a co nejvyšším čísle na kontě menšiny mocných na úkor většiny méně mocných, nemocných až bezmocných, destruuje společnost.


 
2. termín: 12. - 13. 3. 2022 + 2x tréninková středa (23. 3. a 30. 3. 2022)
Substantia metamorphosis - substance proměny 
Terapie pomoci přírodních látek z hlediska epigenetiky (2 dny)

 • původ nemocí z hlediska genetiky a epigenetiky

 • Jak “zapínat a vypínat” geny pomocí přírodních látek 

 • terapeutické modely a konkrétní postupy v praxi 

(např.: revmatoidní artritida, rakovina prsu, Downův syndrom, astma, atopický ekzém, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba a další) 

 • Osvojíte si unikátní techniku informační medicíny, díky které poznáte, která bylina nebo přírodní látka je pro vás nebo vašeho pacienta vhodná a účinná

 • Naučíte se, jak testovat přírodní látky tak, aby byly tzv. “šité na míru”. 

 • Dozvíte se jak odkrývat zdroje a příčiny nemoci z hlediska epigenetiky - pomocí uvědomování si všech souvislostí.

 • Dozvíte se jak nazírat na “zvonkohru genomu” a jak jednotlivé geny nebo soustavy genů při jejich zvýšené nebo snížené expresy působí.

 • Jak naplánovat proces uzdravení v čase a prostoru.


 

Dozvíte se a naučíte se:

 • Jak funguje genetika stárnutí a jak ho zpomalit  

 • Jak regenerovat, trénovat nebo zvýšit výkonnost sportovců, včetně profesionálních

 • Jak  zvýšit šanci na miminko a podpořit inteligenci svých dětí

 • Jak zlepšit  paměť a kognitivní schopnosti

 • Co je pro vás zdravé jídlo a jak předcházet civilizačním chorobám 

Host:

 • Součástí programu budou zvaní hosté, vyprávějící svůj příběh uzdravení se z rakoviny, revmatoidní artritidy, sklerózy multiplex,  či jiných vážných nemocí. 

Příběhy hostů, které rezonují s filozofií dnešní doby a zároveň vysvětlují, jak skvěle lze propojit moudrost  velkých tradičních nauk (čínská medicína, ajurvéda, evropský herbalismus, indiánská medicína)  s nejnovějších poznatky z genetiky, epigenetiky,  neurověd a  psychologie.
 


3. termín: 30. 4. - 1. 5. 2022 + 2x tréninková středa (4. 5. a 11. 5. 2022)
Umění hypnózy - modelování nového “já” (2 dny)
 • Naučíte se programovat: Jak vytvořit energii pozitivní víry - sebenaplňujícího se proroctví pro dosažení a udržení si zdraví a láskyplného partnerského vztahu. 

 • Osvojíte si metodu - jak změnit nevhodné reaktivní chování, přestat věci dramatizovat a.modelovat - přerámovat své chování.

 • Návod - krok za krokem - jak se uzdravit a jak v transu (změněný stav vědomí) navštívit komnatu darů, jinými slovy - jak aktivovat mozkové vlny gama (velmi vysoké frekvence) a umožnit tak, zdrojům inspirace a kreativity (genialita), aby se naplno projevili. 

 • Oživení vášně - budete umět prozářit svoji životní cestu a dosahovat svých idejí a cílů.

 • Osvojíte si proces nejvyšší formy vstupu do druhých osob pomocí stavu hlubokého transu. Dokážete odstranit svoje filtry a absorbovat znalosti, dovednosti, smyslové zkušenosti, proces myšlení, emoční vnímavost, osobní přesvědčení a hodnoty těch nejlepších osob v dané oblasti. 

Poznáte kompletní strategii pro provedení hlubokého stavu vědomí. Naučíte se několik různých forem změněného hlubokého vědomí a jejich praktickou aplikaci do oblastí osobní změny, koučování. 

Seznámíte se s reverse HT - hlubokým transem, kdy se vy nestanete někým jiným, ale někdo jiný se stane vámi a s dalšími technikami a postupy si  vysvětlíme obsah teorie i praxe z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd. 

Připravíme se na (HT) a tvorbu budoucího já, definování kontextů, výběr modelovaného a proti-modelu, tvorba matice událostí, zapojení nevědomí do HT procesu. 

Realizace HT,  rapport s modelovaným, podpora snění, výběr nejvhodnější HT techniky  pro tvorbu budoucího “já”- neurologické úrovně v HT. Integrace HT do požadovaných kontextů a využití v budoucnosti.

Seznámíte se s technikami transpersonální hypnoterapie k uskutečnění transpersonální vize neboli jak realizovat cestu k překročení ega - zejména stínových aspektů, pro dosahování svých idejí a cílů - krok za krokem. 


 

4. termín: 23. - 26. 6. 2022
Umění meditace 
(4 dny - kombinace výuky a tréninku v interiéru i exteriéru - silová místa magické Prahy)


Osvojíte si umění meditace a nastoupíte cestu klidu a moudrosti k multidimenzím vědomí skrze uvědomování a trénink dosahování změněných stavů vědomí pomocí meditace, kontemplace a dechových technik z hlediska velkých spirituálních tradic východu a nejdůležitějších objevů a poznatků v neurovědách a psychologii na západě.


Těším se na Vás :)

Radim Grebeníček

Večeřa Milan

Pod Svahy 990, 686 01, Uherské Hradiště 
IČO: 08500037

Fyzická osoba zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze odd. C, vložka 149373

Ing. Michal Janoušek
Manažer vzdělávacího projektu
Tel.: +420 608 568 932
email: univerzitahvezdy@gmail.com