Umění vítězit nad bolestí i nemocí

Vítězit můžete nad různými objekty.

Ve sportu nad soupeřem, v podnikání nad konkurencí nebo také sám u sebe nad bolestí, nemocí či strachem z neúspěchu.
Můžete vítězit i nad strachem, že se neuzdravím a léčba nebude fungovat. A já se budu muset smířit s utrpením až do konce života. A smrti se budu bát stále víc. Více než kdy před tím.
Když víte, jak se stát psychicky opravdu silnými, každá překážka je překonatelná, protože je pouze v hlavě!

Geniálně to popsal ve své knize Biologie víry Bruce H. Lipton, PhD. Pracoval jako profesor lékařské fakulty a zabýval se vědeckým výzkumem. Jeho experimenty a experimenty dalších špičkových badatelů se věnovaly dopodrobna mechanismům, jakými buňky přijímají a zpracovávají informace.

Závěry tohoto výzkumu radikálně mění chápání života. Ukazuje se, že geny a DNA naši biologii neřídí. Naopak, DNA je řízena signály mimo buňku, včetně energetických sdělení, která vycházejí z našich životních zkušeností, zážitků, pozitivních a negativních myšlenek.

Tato nadějná syntéza nejmodernějšího a nejlepšího výzkumu v oblasti buněčné biologie a kvantové fyziky je skutečným průlomem v tradičním myšlení, když ukazuje, že můžeme změnit naše tělo, pokud přeprogramujete své myšlení.

Vzniká epigenetika, nový vědní obor, který nám ukazuje, jak se uzdravit a žít déle podle naprosto nového modelu a podstatně rychleji. Učí nás jak se neléčit, ale uzdravit!

Zabývá se tím nejpodstatnějším v nás: GENY. Mají zásadní vliv jak moc nebo málo máme zdravé tělo a spoluovlivňují i celý náš osud.

Teprve před pár lety v molekulární biologii a genetice byli objeveny mechanismy, které rozhodují o tom, jak dlouho a jak kvalitně budeme žít.

Nobelovu cenu za jeden z těchto objevů dostala v roce 2009 Elizabeth Blackburnová. Objevila mechanismus telomerázy a úlohu telomer v procesu stárnutí.

Její originální výzkum odhaluje, jak můžeme konkrétním životním stylem a těmi správnými psychickými návyky ochraňovat svoje telomery, zpomalovat a měnit průběh nemocí a tím také zlepšovat kvalitu života.

Nové prvky do procesu uzdravování vnesl i MUDr. Jan Šula. Díky němuž vznikla
psycho-neuro-imunologie. Moje maličkost obohatila, tento nový model uzdravování o systém vnitřních přesvědčení. Jinými slovy, abyste 100% věřili tomu, že stav, kterého chcete dosáhnout, se uskuteční v definované době. A nakonec se to i stane.

Zjednodušeně řečeno: Když víte, co máte jíst, jaké přírodní látky potřebujete, abyste vypnuli třeba geny způsobující artritidu, jak živit a usměrňovat emoce, pak máte návod na zdraví život.

Ano, když víte, jak „vypínat“ a „zapínat“ své geny, stáváte se správcem i programátorem sebe sama.

Jsem přesvědčen, že takový přístup k sobě samému se vyplatí po všech stránkách.

Buďte chytří a uzdravte se rychleji. Mně se to podařilo u astmatu a alergie na pyly, prach, seno i králičí srst za 3 týdny. U řady jiných alergiků i za pár minut. Neuvěřitelné, že?

Vytvořeno : pátek 5. leden 2018

VIZE MEDIA s.r.o.

Opletalova 57, Praha 110 00 
IČ: 28546423, DIČ: CZ28546423

Společnost zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze odd. C, vložka 149373

Ing. Michal Janoušek
Manažer vzdělávacího projektu
Tel.: +420 608 568 932
email: univerzitahvezdy@gmail.com