Udělat věc, které se nejvíce bojíme, je první krok k úspěchu.

Udělat věc, které se nejvíce bojíme, je první krok k úspěchu.

Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.

Nejdříve tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Potom proti tobě budou bojovat. Nakonec však zvítězíš.

Svatá trojice pravd, které vyslovil Mahátma Gándhí při osvobozování Indie od kolonizující Anglie. Slova, hýbající lidskými osudy. Odvaha nebýt oblíbený, ctí skutečné hrdiny. Součástí odhodlání je však i síla zranitelnosti.

Zranitelnost je základem hanby, strachu a našeho boje o sebeúctu, ale pramení z ní i radost, kreativita, láska a pocit, že někam patříme, jak by řekla americká socioložka Brené Brownová.

Filozof velkého ducha vede nenásilně společnost k tomu, aby každý jedinec mohl silou vnitřního přesvědčení dosahovat svobody, překonat všechny své pochyby, úzkosti a strachy. Spojit se se silou, která ho přesahuje a spolupodílet se na úspěchu nejen svém, ale i společnosti.

Každý den zakoušíme nejistotu, ohrožení a emocionální odhalení, která vymezují, co znamená být zranitelný a zároveň projevovat velkolepou odvahu. Zranitelnost neznamená slabost, ale ve skutečnosti představuje naše nejpřesnější měřítko odvahy.

Uznání patří člověku, který je skutečně v aréně, jehož tvář hyzdí prach, pot a krev, který chrabře bojuje, chybuje, znovu a znovu naráží na svoje nedostatky, protože bez chyb a nedostatků se neobejde žádné úsilí. Také však ví, co je veliké nadšení a veliká oddanost, a který vynakládá své síly na hodnotnou věc.

Naučit se využívat mysli k podpoře růstu je tajemstvím života. Tak jako neexistují nevyléčitelné nemoci, ale jen nevyléčitelní lidé (staré čínské přísloví), zrovna tak existují hrdinové víry v řadě různých oblastí lidského konání. Starozákonní hrdinové víry jako byl Abraham, Jákob nebo Mojžíš se nám podobali svými chybami i slabostmi, a přesto měli bezpodmínečnou jistotu a důvěru, že se splní to, co jim Bůh slíbil.

Přes všechnu svou nedokonalost a omezení se pokusme řídit příkladem jejich víry. Ať už se jedná o touhu uzdravit se z těžké nemoci nebo dosáhnout prvenství ve sportu, úspěchu na poli vědy či oblastech uměleckých.
 

Robert Fulghum, americký spisovatel, unitářský pastor a filozof, napsal:

Věřím, že fantazie je silnější než vědění.

Že mýty mají větší moc než historie.

Že sny jsou mocnější než skutečnost.

Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.

Že smích je jediným lékem na zármutek.

A věřím, že láska je silnější než smrt.

Učitelé jako Buddha nebo Ježíš nám stejný příběh vyprávějí už po tisíciletí. Nyní nám to začíná stejným směrem ukazovat i věda. Ne naše geny, nýbrž naše víra a přesvědčení řídí naše životy… Bruce Lipton, buněčný biolog.

Běda těm, kdo jsou slabí ve víře! Jak může život v lásce a život ve strachu vytvářet protichůdné působení na naše tělo a mysl? Někdy je dobré nasadit si „růžové brýle“. Tato optika vidění světa není vůbec zlá. Ba naopak skvostná. Ve skutečnosti jsou tyto růžové brýle nezbytné pro to, aby se vašim buňkám dařilo. Pozitivní myšlenky jsou pro šťastný a zdravý život biologickým imperativem.

A po čtvrté Mahátma Gándhí:

Vaše víra se stane vašimi myšlenkami

Vaše myšlenky se stanou vašimi slovy

Vaše slova se stanou vašimi činy

Vaše činy se stanou vašimi zvyky

Vaše zvyky se stanou vašimi hodnotami

Vaše hodnoty se stanou vaším osudem

Mahátma byl skutečně pokrokový a přesáhl svou dobu nejen v osvobozování Indie. Dal návod na život lidem své doby, ale i nám, lidem současného světa. Myslím, že výše uvedenými slovy přesně a v jednoduchosti vystihl princip nové vědecké oblasti: Epigenetiky. To, jak myslíme, vnímáme, představujeme si a cítíme, dnes určuje, jak budeme žít zítra.

Dnes víme, že systém přesvědčení vzniká a vybuduje se z největší části už v dětství. Operační systém ega (vědomé já) pak v dospělosti disponuje konstruktivními i emocionálně destruktivními vzorci. Tato nastavení však nemusí být definitivní.

Víme také, jak je měnit a přetvářet v dospělosti. Víme, že prostřednictvím hypnotických indukcí, neuro-lingvistického programování nebo meditace můžeme zesílit víru zaměřenou prakticky k čemukoliv. Zrovna tak můžeme své pochybnosti nechat rozpustit jako páru nad hrncem nebo využít velkého strachu jako hnacího motoru k tvůrčímu či sportovnímu výkonu.

S 24 hrdiny, kteří chtějí překročit velkou řeku se potkám v období letního slunovratu. V krajině, která léčí. Letos opět v Bílých Karpatech, na moravských Lurdech, na Kopanicích. Loni jsme krajinou uzdravení prošli čtyřikrát. V každém ročním období jednou.

Byla nádhera sledovat les i louky v proměnách času a zrovna tak i lidi, kterým se na pobytu podařilo něco, co se jim léta a někdy i desetiletí nedařilo. Zbavit se alergie na pyly, prach, kočku, mléko nebo černý pepř. Zbavit se bolesti zad i kloubů, astmatu či ekzémů. Některým ještě během pobytu, jiným za pár týdnů či měsíců. Dokonce ani skleróza multiplex nebo rakovina nebyla výjimkou.

A je tady znova, program, na který už mnozí netrpělivě čekáte. Letos, ale pouze jednou:

UMĚNÍ UZDRAVOVAT

Náš program je určen těm, kdo cítí, že je stud občas svazuje a že s tím chtějí něco dělat. Je určen těm, kdo chtějí poctivě zapracovat na sobě a dosáhnout uzdravení.

Je pro ty, kdo chtějí vychovávat svoje děti k odvaze, otevřenosti a víře ve zdraví a plný život bez závislostí.

Je pro ty, kdo hledají inspiraci, jak žít naplno a s otevřeným srdcem. Vědecky i lidsky zároveň. S úctou a díky k tradičním naukám.

Získáte nejen vědomosti nezbytné k tomu, abyste změnili jakoukoliv stránku své osobnosti, ale krok za krokem si osvojíte postupy k aplikování toho, co se naučíte, abyste dosáhli měřitelných změn v jakékoliv oblasti vašeho života.

Jakmile se naučíte zbavovat starých nepotřebných a mnohdy i zhoubných návyků a vytvářet si nové, perspektivní, změníte svou mysl. Váš život už nebude nikdy jako dřív!

Loni na podzim jsme s dětmi byli v liberecké IQLANDII, kde děti mohou zažehnout radost z poznávání a sáhnout si na vědecké výdobytky naší společnosti a vyzkoušet si, jak fungují. V sekci, kde si můžete změřit krevní tlak, pulz, rychlost reakce na náhlý pohyb nebo sílu v tahu, jsem našel velkou tabuli s těmito slovy:

Nemožné je jen silné slovo, které kolem sebe rozhazují malí lidé, kteří si myslí, že je snadnější žít ve světě, kde budou jen dostávat, místo toho, aby objevovali sílu, která to dokáže změnit. Nemožné není fakt. Je to postoj. Nemožné není tvrzení. Je to výzva. Nemožné je nevyužitá síla. Nemožné je dočasný stav. Nemožné neexistuje. Muhammad Ali

Jak výmluvné, že?

A co všechno je tedy možné?

Všechno to, co si dokážete připustit a vše co si dokážete představit.

A pak ještě vděčnost. Buďte vděční. Za každou maličkost, která se vám dostává i zdánlivě tak nějak mimochodem. Přejete tím nepodmíněně také sami sobě a zároveň překračujete ego. Mnohdy přebujelé, jindy ztrouchnivělé až na kost.

Americký psycholog a spisovatel Ralph Smart řekl: Jen vděční lidé se stávají úspěšnými! Buďte vděční, přitáhnete lepší životní podmínky. Vděčné srdce je bohaté.

Poděkujme proto genetice a molekulární biologii za vše co nám dodnes přinesla, a ještě přinášet bude. Buďme jim vděční.

Na obzoru je ale již nová hvězda. Hvězda přítomné budoucnosti: Epigenetika. Nová vědecká disciplína, spolupracující s nejnovějšími poznatky v medicíně, kvantové fyzice, biologii, neurovědách, sociologii a psychologii a komunikuje s hlubokou úctou s prastarými naukami.

Dává všem lidským bytostem sílu vytvořit si realitu podle vlastní volby. Ukazuje nám, že nejsme svými geny předurčeni k tomu, abychom jen trpěli nebo se chovali určitým způsobem po celý zbytek svého života. Je tady proto, abychom se vyvíjeli a byli více svobodní.

Radim Grebeníček

zakladatel a tvůrce vzdělávacího projektu

univerzitahvezdy.cz

Vytvořeno : úterý 15. leden 2019

VIZE MEDIA s.r.o.

Opletalova 57, Praha 110 00 
IČ: 28546423, DIČ: CZ28546423

Společnost zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze odd. C, vložka 149373

Ing. Michal Janoušek
Manažer vzdělávacího projektu
Tel.: +420 608 568 932
email: univerzitahvezdy@gmail.com