Objev, který by ukončil bolest a utrpení miliónů lidí s rakovinou

Zatímco Hary Hoxsey začíná svou válku s Fishbeinem a AMA, v soukromé laboratoři
v San Diegu se v tichosti rodí unikátní objev. Technický génius, lékař, bakteriolog a
optik, dr. Royal Raymond Rife, pracuje na identifikaci a klasifikaci mikroorganismů,
které způsobují nemoci.

Jedna, dříve ledová, dnes spíše ohňová „panna“ mně poradila: „Radime, sakra,
nedávej tolik informací do jednoho článku“. Tak jsem poslechl. A holt Boží moudrost
paní magistry, dnes už magistry alchymie (a učí se rychle:), byla navýsost pravdivá.
Posuďte sami.
 

Rife, při svých pozorováních mikroskopem si všímá, že mikroorganismy mají
elektrickou polaritu – to znamená, že jsou přitahovány ke kladnému nebo zápornému
náboji.

Jak to? No, je to dáno jejich jedinečným chemickým složením.

Když o tom přemýšlí, napadá ho vzrušující myšlenka: „Co se stane, když vystavíme
takový organismus nějaké frekvenci? Teoreticky by měl být střídavě přitahován na
jednu a na druhou stranu. Co to s ním asi udělá, když se takto rozkmitá.

Pořizuje tedy elektronické vybavení a pouští se do pokusů. Trvá to dlouho, ale
jednoho dne objeví frekvenci, při které se bakterie konečně rozkmitá. K jeho úžasu
se však rozkmitá tak, že ji to úplně roztrhá.

Roy při svých výzkumech odhalil, že přirozenou příčinou rakoviny je vepřové maso a
houby, protože v nich se rakovinové viry rády množí. Když Roy objevil virus, dalším
krokem bylo najít způsob, jak ho zničit. Zkoušel to opět svými frekvenčními přístroji a
povedlo se. Našel M. O. R. frekvenci viru BX. Nyní bylo nutné, vše laboratorně
prověřit, přinést důkazy. Vyvolat s virem rakovinu a potom ji vyléčit. Tento cyklus,
vedoucí od viru k rakovině a zpět ke zdraví, vykonal 411x.

V roce 1934 byl Roy Rife připraven použít novou metodu i u lidí.

Dnešní lékařská věda má k dispozici elektronový mikroskop, který má mnohem větší
zvětšení než mikroskop Rifeho. Jak to, že nepotvrdila nebo nevyvrátila Rifeho objevy?

Problém elektronového mikroskopu je v tom, že ten všechny živé organismy zabije.
Zbydou po nich jenom ostatky. Mohu zkoumat pouze jejich „mrtvá tělíčka“. Nelze
tedy zkoumat jejich chování, nejde vidět, co s nimi dělají frekvence, nelze pozorovat,
zda jsou pleomorfní, atd.

Klinické testy trvaly 70 dní a byly prováděny na 16 pacientech. Po 70 dnech komise
prohlásila, 14 ze 16 pacientů za zcela vyléčené. Dva nebyli zotaveni úplně. Nicméně
doktor Johnson doporučil, ať je jejich léčba dokončena.
Za dalších 60 dní – již mimo klinické testy – se i tito „pacienti“ zcela uzdravili.

A potom následoval soudní proces. Jak dopadl, asi tušíte. Na h…o.

Přesto během soudu vyšla najevo pravda. Soudce Kelly prohlédl všechny lži, včetně
role AMA a jejího úsilí o převzetí Beam Ray. Společnost Beam Ray soud vyhrála na
celé čáře.

Po skončení soudu soudce Kelly nabídl, že s těmi lidmi bude bojovat. Nabídl, že
nedopustí, aby jim to prošlo. Chtěl se pustit do AMA. Chtěl proti nim vést soud.
Ale Beam Ray byla na mizině. Soudní náklady a Fisbeinova taktika majitele
ožebračily.

Morris Fisbein prohrál, ale přesto dosáhl svého cíle, když se nemohl Royovi
technologie zmocnit, tak ji zničil. A v tom nenávistném úsilí pokračoval i po
prohraném soudu. AMA prohlásila Rifeho přístroje za podvod. Po ukončení soudního
procesu se Roy vrátil ke svým výzkumům, avšak od této chvíle již neměl nikdy
takovou podporu, jako dříve. Lékaři se od něj odvrátili ze strachu z AMA.

V roce 1940 zemřela bohatá paní Bridgesová, která ho finančně podporovala. Od
nadací pro výzkum rakoviny nikdy peníze nedostala.

Jedním z posledních, kdo zůstal Royovi věrný, byl vlivný doktor Millbank Johnson.
Ten dál bojoval za uznání Rifeho práce. Fisbein neměl odvahu pustit se s ním do
otevřeného boje. V roce 1944 však doktor Johnson náhle podivně zemřel. Jeho smrt
byla záhadou a na počátku 60–tých let zkoumali jeho nemocniční záznamy dva
federální komisaři. Ti dospěli k závěru, že byl pravděpodobně otráven. Dva týdny po
Johnsonově smrti navštívili agenti AMA všechny zbývající doktory, kteří ještě používali
Rifeho přístroje a řekli jim, že už je nemohou používat. Nedovolili jim ani dokončit
léčbu stávajících pacientů. Nařídili jim místo přístrojů antibiotika.

Po Johnsonově smrti záhadně zmizely i všechny záznamy komise, která se účastnila
klinických zkoušek léčby rakoviny Rifeho frekvenčním přístrojem.
V roce 1947 Dr. Rife uzavřel svoji laboratoř a odešel do důchodu…
Smutnou ironií je, že kdyby se Fisbeinovi podařilo skrze Hoylanda získat Beam Ray a
frekvenční přístroj R. Rifeho, byl by tento přístroj dnes v každé ordinaci. A pokud by
se k tomu přidaly metody uzdravování na principech epigenetiky a umění hypnózy
viděné a zažívané skrze neurovědy, pak úspěch je zaručen.

Marketing, propagace, politické zájmy a špionáž v dějinách sehrávaly
klíčovou roli, a to je bohužel i bohudík dobrodružství lidského rodu, a také
součástí obchodní medicíny založené na strachu.


Bavte se se mnou a neberte život moc vážně,

Radim Grebeníček

Vytvořeno : úterý 17. prosince 2019

Večeřa Milan

Pod Svahy 990, 686 01, Uherské Hradiště 
IČO: 08500037

Fyzická osoba zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze odd. C, vložka 149373

Ing. Michal Janoušek
Manažer vzdělávacího projektu
Tel.: +420 608 568 932
email: univerzitahvezdy@gmail.com