OBĚTAVÁ PANNA

Kdo se střetne s Obětavou pannou, má z počátku pocit, že mu Bůh seslal do cesty zázračnou sudičku, která zná všechna jeho tajná přání a jejíž jedinou touhou je naplnit veškerá jeho očekávání až po okraj. Zní to vážně jako pohádka a také to tak zkraje vypadá. Udělat vše, co druhým na očích uvidí, to je téma Obětavé panny, která uzavírá kruh všech dvanácti Temných panen. Svou nehynoucí touhou stát se pro ostatní nepostradatelnou, a tím si vysloužit jejich přízeň a úctu. Její rádoby nezištný přístup je však skryté obchodní jednání, o kterém nemá objekt její péče často ani tušení, dokud mu Obětavá panna jednoho dne nečekaně nevystaví fakturu za své dosavadní služby - někdy i celoživotní.
 

Je bezesporu dobré a zdravé ukrojit si občas kousek ze svého koláče pohodlí a věnovat ho svým blízkým a milovaným. Ostatně, to je základ pro dobře fungující vztahy. Nic se ale nemá přehánět — což Obětavá panna někdy ani za celý svůj život není ochotna pochopit. Tato žena není sama sebou a dobře o tom ví. Také to často v rámci své taktiky úspěšně tají. Ne snad proto, že by neznala vlastní identitu, jako je tomu u její sestry Zbloudilé panny. Ona se vzdává sama sebe a svých potřeb zcela záměrně - aby uspokojila potřeby někoho druhého. A jako odměnu za své „dobrovolné' ústupky očekává jeho osobní vděčnost, oddanost, až závislost. Pokud se však výsledky nedostaví dle plánovaného harmonogramu, přijde řada na její osvědčenou zbraň - citové vydírání.

Obětavá panna dobrovolně přijala roli služky v paláci svého vladaře, kterému bude zametat odpadky pod nohama a trhat pro něho hvězdy z nebe v domnění, že si spolu jednoho dne promění role a ona sklidí zaslouženou vděčnost a obdiv za svou nekonečnou péči a sebeobětování. Služka se ale málokdy stane královnou a její vladař asi nebude ochoten vyměnit své žezlo za lopatku a smetáček, aby jí uklízel pod nohama a velebil její zásluhy. Proto se Obětavá panna brzy začne cítit jako OBĚŤ. A oběť vždy cítí křivdu - a z křivdy roste touha po pomstě. Pomsta je ale silné slovo - a tato Panna si nerada otevřeně tvoří nepřátelství a obvykle bývá na svém vladaři závislá - ať už jde o přítele, partnera, nebo rodinného příslušníka - proto zvolí chytřejší formu satisfakce. Začne v objektu své péče nenápadně vyvolávat pocity viny, které se stávají zadostiučiněním pro její ukřivděnou duši.

Těžko najít Obětavou pannu, která by měla své osobní cíle, protože do vlastních aktivit, zájmů a snů investuje opravdu minimum času. Nemá ani jinou možnost - však plnit všechna přání druhým a zachovat si zároveň prostor pro sebe samu je úkol pro pohádkového čaroděje. A ona čarovat neumí. Spíš by se dalo říci, že se sama nachází v začarovaném kruhu. A aby se v něm necítila osamělá, osud pro ni vykouzlil několik opravdu stálých a věrných přátel, kteří si velmi dobře uvědomují, jakým pokladem pro ně tato žena je. A tito přátelé, přísavní jako hladová klíšťata, budou zvát Obětavou pannu na kávu do svého domu a mimoděk prohodí, že by bylo třeba umýt okna, vydrhnout toaletu po včerejším večírku nebo vytrhat plevel na zarostlých záhoncích. Vás by taková výzva možná urazila, ale Obětavou pannu nikoliv! Parazitické vztahy, kde jeden svrchovaně využívá druhého, jsou totiž pro tuhle ženu naprosto typické, a i když v ní dříve či později začnou vyvolávat bouři vzdoru a vzteku, raději tyto emoce potlačí a dotyčné utiskovatele připíše tajně na černou listinu svých dlužníků. Tato listina pak straší v její mysli jako černý bubák, ale mnohem více vystraší vás - až vyjde najevo, že je na ní vepsáno i vaše jméno - a tučně! Marně si budete lámat hlavu, kde jste se nechtěně zadlužili - ale žádný strach. Obětavá panna vám ráda osvěží vzpomínky! Jestli má totiž na něco geniální paměť, tak jsou to křivdy všeho druhu. A pramálo záleží na tom, zda jste jí minulé léto zapomněli popřát k narozeninám, nebo jste na ni v práci donášeli nadřízeným. Křivda je křivda. Ať malá nebo velká... každá se počítá.

Obětovat se bude chtít pochopitelně i v lásce. To k ní zajisté přitáhne muže, který se rád cítí středem vesmíru své partnerky a k sebeobětování jí dá mnoho tvůrčích podnětů. A jelikož je tahle žena profesionálkou v oblasti služeb, stvoří pro svého partnera dokonalý ráj, o kterém jiní muži pouze sní. V tom ráji si bude Adam (který se po svatbě sám pasoval do role pána tvorstva) válet šunky na kanapi a jeho Obětavá Eva bude kolem něho trpělivě skákat, odklízejíc pod jeho nohama ohryzky ze zakázaného jablka poznání. Kéž by si alespoň jednou kousla a podívala se pravdě do očí... Ale raději ne! Má přece v záloze černou listinu jeho prohřešků, která se pomalu, ale jistě plní - pěkně řádek po řádku. Ještě chvíli počká. A pak mu vystaví doživotní úvěr... A z toho už se ten zmetek jen tak nevykroutí!

Obětavá panna se s obtížemi učí ŽÍT SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT a přestat se obětovat pro druhé. Těžko opouští svůj návyk vynucovat si lásku ostatních za pomoci citového vydírání.
 

Slunce Obětavé panny

SVÝM DRAHÝM RÁDA POSLUHUJE
TA PANNA, CO SE OBĚTUJE.
VŠEM SE ZAVDĚČIT TOLIK TOUŽÍ,
VŠAK KŘIVDY JEJÍ SRDCE SOUŽÍ…
 

Možná chtěla být spisovatelkou, zpěvačkou nebo malířkou. To si už ale dávno nepamatuje. Požadavky okolí zatemnily nadobro její paměť. A ryzí jádro její osobnosti utonulo kdesi hluboko pod závažím nároků, pohlcujících všechen osobní prostor této ženy. Ach, ano. OSOBNÍ PROSTOR. Obětavá panna nikdy nepoznala, co ten výraz vlastně znamená. A když nemáte osobní prostor, nechápete ani pojem ZDRAVÉ HRANICE. A kde chybí zdravé hranice, chybí i slovo NE. Na všechno tedy říkáte ANO, a to i v případě, že chcete říct a udělat úplně něco jiného. Cítíte se naprosto dezorientovaní. Není, čeho se držet. Tak se z nouze držíte osvědčených pokynů z dětství. Udělej, co chci, nebo tě nebudu mít rád. Když nebudeš poslušná, nikdo tě nebude chtít! - DĚSIVÉ! ...A Obětavá panna pilně plní přání na počkání. Říká ano v mí stech, kde má zakřičet ne! A v jejím životě se podezřele množí lidské pijavice. A jak tito „dobráci” odsávají život z její duše, Obětavá panna, která už jede na rezervy, stále tiše doufá, že se snad stane nijaký zázrak a všechna vynaložená energie se jí od někoho vrátí - třeba i s bonusem za věrnost a vytrvalost. To je sice hezká představa, ale upřímně - už jste snad někdy viděli pijavici nebo klíště, které mají snahu se revanšovat svému hostiteli za dosavadní odčerpaná deci? - To by byla vskutku nevídaná abnormalit. ve světě parazitu!

Jestli se podaří a Obětavá panna sebere odvahu přestat posluhovat a podřizovat se svému okolí, čeká ji neuvěřitelné nadechnutí a úžas nad sebou samotnou. Náhle pocítí, že je plnohodnotnou osobností, která má svá nadání, schopnosti a PŘEDEVŠÍM: Své osobní právo říct NE! A aby toho nebylo málo. Výživný a příjemně škodolibý šok čeká na její blízké. ledy na ty z nich, kteří jsou zvyklí (a pijavičně závislí) na každodenním servisu, co jim Obětavá panna poskytuje. Těm se změna pravidel nebude v žádném případě líbit. Nic naplat. SOUCITNÁ PANNA, která je dvanáctým a posledním Sluncem Temných panen, ta už si svůj život řídit nenechá! A neváhá bez ostychu komukoliv říct, co si doopravdy myslí.

Vytvořeno : úterý 28. květen 2019

VIZE MEDIA s.r.o.

Opletalova 57, Praha 110 00 
IČ: 28546423, DIČ: CZ28546423

Společnost zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze odd. C, vložka 149373

Ing. Michal Janoušek
Manažer vzdělávacího projektu
Tel.: +420 608 568 932
email: univerzitahvezdy@gmail.com